en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

F.A.Q

Je možné sjednat nějakou formu konzultací i mimo cenové programy?

Ano. Cenové programy jsou zaměřeny na dlouhodobou podporu formou spolupráce s externím finančním manažerem. Tzn., že klient má v podstatě svého finančního manažera jakoby na částečný pracovní úvazek. Mimo to lze sjednat konzultace-podporu pro řešení jednorázových situací, případně projektů. Předchozí spolupráce formou cenového programu v tomto případě samozřejmě není podmínkou.

Při práci se můžete setkat s citlivými údaji. Jak je zajištěna jejich důvěrnost?

Naší snahou je zachovávat důvěrnost v maximální míře za všech okolností, nicméně v případě požadavku klienta je možné sjednat speciální smlouvu o zachování důvěrnosti informací.

Vaše služby by nám zřejmě ušetřily začátečnické komplikace,ale začínáme a šetříme každou korunu.Co pro nás můžete udělat?

I my jsme začínali a startovní rozpočtová omezení plně chápeme.Zvažte program "Finanční manažer START",který Vám pomůže podnikat od počátku lépe a vyhnout se obvyklým chybám začátečníků, které mohou být velmi drahé.

Nechceme se smluvně vázat na dlouhou dobu pro případ, že by nám Vaše služby nevyhovovaly.

Smlouvu je možné uzavřít na libovolnou dobu dle Vašeho uvážení s velmi krátkou výpovědní lhůtou. Nicméně na základě naší zkušenosti si myslíme, že optimální je délka trvání smlouvy minimálně 12 měsíců. To je doba standardního obchodního cyklu, ve které se naplno projeví např. sezónní specifika podnikání a je možné objektivněji zhodnotit skutečné výsledky našeho působení a realizace navržených opatření.Některá opatření se totiž v podnikání projeví až se zpožděním.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.