en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Organizační poradenství

Organizační uspořádání firem patří k důležitým předpokladům jejich výkonnosti. Organizace může podporovat  motivaci, osobní odpovědnost, spolupráci, i rychlou komunikaci. Může se ale stát i zdrojem nepružnosti, vyšších nákladů a nadměrné zaměstnanosti. Tvorba účelné organizace - správné vymezení vzájemných vztahů a pravomocí pracovních míst,  i jejich účelné seskupení do větších organizačních jednotek, patří k základním úkolům managementu. Na základě zpracované strategie klientovy společnosti navrhneme její optimální uspořádání z pohledu výkonového nebo odpovědnostního, funkčního nebo divizionálního.

Jak Vám může organizační poradenství pomoci :

  • Organizační uspořádání na vycházející ze strategie zefektivní fungování firmy

 

  • Odpovídající organizační uspořádání podporuje správné rozdělení pravomocí a odpovědností

 

  • Organizační struktura podporující decentralizaci rozhodování je nezbytná pro delegování rozhodovacího procesu

 

Nezapomínejte !

Organizace vytváří z jinak izolovaných výrobních faktorů kompaktní celek schopný plnit přání Vašeho zákazníka.

Úpravy oficiálních finančních výkazů pro účely ocenění podniku

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence III

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence II

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence I

Jak si udržet přehled o stavu zásob a úspěšnosti jejich redukce

V jakém stavu je Váš vnitřní kontrolní systém? My ho „proklepneme“!

 

 

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.