en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Business management

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ - 2. část

08.06.2017

V minulém článku jsme zahájili cyklus věnující se tématu uzavírání strategických partnerství mezi firmami. Prvním okruhem témat, ve kterém chceme pokračovat i v tomto vydání, jsou přípravné aktivity před zahájením vlastního jednání s potenciálními strategickými partnery.

ZÁLUDNOSTI VYJEDNÁVACÍ EXKLUZIVITY - 1. část

25.05.2017

Vyjednávání o prodeji podniku lze chápat jako komplexní disciplínu, kde je třeba nejen dostatečná odborná zdatnost v řadě oborů (právo, ekonomie, personalistika atd.), ale také odpovídající zkušenosti s organizováním a realizací prodejní transakce. Má-li být transakce úspěšně ukončena, musí být provedena v náležité interakci s trhem potenciálních zájemců o koupi podniku. Ideální je jednání s více zájemci.  Je klamnou představou, že exkluzivní vyjednávání s jedním zájemcem je rychlejší, snadnější a méně nápadné než strukturovaný proces. Ve skutečnosti exkluzivní kupující zřídka jedná s dostatečnou rychlostí, často prodlužuje proces prověřování nakupované firmy (due diligence), a tím se dramaticky snižuje pravděpodobnost uzavření transakce za přijatelnou cenu, pokud vůbec k uzavření transakce dojde.

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ - 1. část

18.05.2017

V uplynulých letech zrychlil trend vytváření strategických obchodních partnerství (v zahraničí označovaných také jako aliance) zejména z důvodu jejich výhod, jako jsou sdílení rizika, zdrojů a technologií. Nejčastěji jsou strategická partnerství sjednávána, když firmy potřebují rozšířit svoje schopnosti v rámci jejich existujícího podnikání. Strategická partnerství nevyhnutelně zahrnují výzvy, které je nutno účinně řešit, aby bylo zajištěno jejich dlouhodobé fungování a úspěšnost. Pokud tyto výzvy nejsou překonány, strategické partnerství s největší pravděpodobností nebude úspěšné. Podle empirických studií je neúspěšná více než polovina strategických partnerství.

 

STANOVENÍ ČISTÉHO VÝNOSU Z PRODEJE PODNIKU - pátý krok k úspěšnému EXITu

18.05.2017

Když prodáváte svůj podnik, chcete vědět, jaký bude čistý výnos z prodeje. Stanovení kupní ceny je potřebné, nicméně Vy potřebujete vědět, jaký je čistý výnos z prodeje po odečtení všech souvisejících nákladů. V pátém kroku naší strategie si popíšeme, jak vypočítat čistý výnos z prodeje.

ZPŮSOBY UKONČENÍ ÚČASTI NA PODNIKÁNÍ – čtvrtý krok k úspěšnému EXITu

18.05.2017

Dříve než zahájíte s kupujícím jednání o prodeji Vaší firmy, měli byste znát a zvážit jaké máte možnosti. V této části článku si ukážeme jednoduchý přehled jednotlivých možností EXITu, které má vlastník pří prodeji podniku.

AKČNÍ PLÁN – šestý krok k úspěšnému EXITu

18.05.2017

Šestým a posledním krokem k úspěšnému a bezproblémovému ukončení Vaší účasti v podnikání je příprava akčního plánu. Nenechte všechno Vaše úsilí vynaložené na plánování a přípravu EXIT procesu vyprchat bez proveditelného akčního plánu.

DEFINICE CÍLŮ - první krok k úspěšnému EXITu

18.05.2017

Tento bod celého postupu je zřejmě ze všeho nejdůležitější. Nedá se odhadnout jak celý proces skončí, pokud  nepřipravíme plán EXITu a nepustíme se do jeho realizace. Definice výstupní strategie by měla začít stručným stanovením osobních, finančních a podnikatelských cílů vlastníka podniku. Tyto cíle následně poskytují rámec, ve kterém jsou činěna všechna rozhodnutí EXIT plánu.

Návod na úspěšný EXIT z podniku v 6 krocích - úvod

18.05.2017

Ukončení účasti ve Vašem podnikání (tzv. EXIT) je jako příprava kvalitního jídla kuchařem. Je třeba správných surovin a ingrediencí, použitých ve správném množství a ve správném čase. V tomto článku shrneme, o jaké ingredience se jedná tak aby zájemci o ukončení své účasti v podnikání mohli co nejdříve začít s přípravou úspěšné EXIT strategie....

DEFINICE FINANČNÍCH POTŘEB - druhý krok k úspěšnému EXITu

18.05.2017

Jakmile si vlastník vyjasní, jaké jsou jeho osobní, finanční a podnikatelské cíle definované v jeho EXIT plánu, přichází chvíle, kdy je třeba si vyjasnit, kolik peněz bude potřebovat na jejich realizaci.

 

OCENĚNÍ PODNIKU - třetí krok k úspěšnému EXITu

18.05.2017

Pokud máte v úmyslu prodat svůj podnik, potřebujete před vstupem na trh znát jeho hodnotu. Nejlepší cestou jak to udělat je provést interní ocenění podniku tak aby vlastník šel do prodejního/nákupního jednání připraven.

 

 

Úpravy oficiálních finančních výkazů pro účely ocenění podniku

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence III

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence II

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence I

Jak si udržet přehled o stavu zásob a úspěšnosti jejich redukce

V jakém stavu je Váš vnitřní kontrolní systém? My ho „proklepneme“!

 

 

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.