en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Poradenství ve strategickém řízení

Zpracování strategie podnikání za pomoci ucelené metody analýzy současného stavu a návrhu budoucího vývoje. Zpracovaná strategie zahrnuje všechny důležité oblasti podnikání - definice produktů a služeb, marketing, finance,výroba atd. Jako zdroj pro vypracování podnikové strategie slouží nejen široce využívaná SWOT analýza, ale i analýzy vnějšího všeobecného okolí podnikání a oborového okolí. Z úrovně podnikové strategie lze odvodit strategie jednotlivých obchodních jednotek (SBU) a funkční strategie (výrobní, finanční,lidské zdroje atd.).

Jak Vám může strategický management pomoci :

  • Strategie formuluje základní charakteristiky podniku

 

  • Hierarchie strategií - vertikální i horizontální

 

  • Podniková strategie => strategie produktů => strategie funkční

 

  • Strategie bere v úvahu vnitřní i vnější faktory podnikání

 

  • Účast nezávislého konzultanta

Nezapomínejte!

Nestavte svůj podnik na písku improvizace, ale na pevných oporách strategického rozhodování

Jako tento hrozen je plodem dlouhodobého snažení vinaře, tak i Váš podnik vydá dobrý užitek při dlouhodobé péči

Úpravy oficiálních finančních výkazů pro účely ocenění podniku

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence III

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence II

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence I

Jak si udržet přehled o stavu zásob a úspěšnosti jejich redukce

V jakém stavu je Váš vnitřní kontrolní systém? My ho „proklepneme“!

 

 

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.