en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Poradenství v oblasti finančního řízení

Začínající a rozvíjející se menší a střední firmy často redukují finanční řízení na pouhou práci s výstupy finančního účetnictví. Nicméně i tyto firmy postupně potřebují řešit pokročilé úlohy finančního řízení, které přesahují rámec finančního účetnictví. Jedná se např. o oblast manažerského účetnictví, controllingu, kalkulace výrobkových nákladů, rozpočtování, investičního rozhodování, cenotvorby, finanční analýzy, optimalizace skladových zásob, rozbory hospodaření a návrhy opatření, vypracování podkladů pro bankovní úvěry atd. Zde se otvírá prostor pro spolupráci s konzultantem, který ve spolupráci s účetními pracovníky buď tyto úlohy řeší, nebo navrhuje pracovní postupy, které v budoucnu zjednoduší pořizování a vyhodnocování informací z podnikového informačního systému.

Jak Vám může poradenství ve finančním řízení pomoci:

  • Finanční účetnictví je pro dobré řízení firmy nedostačující
  • Průhledná kalkulace nákladů a ceny je velkou výhodou při řešení manažerských rozhodovacích úloh
  • Při rozhodování o investici je nutné rozhodovat na základě kvalifikované analýzy budoucího stavu, nikoliv na základě emocí nebo analýzy minulosti.
  • Pravidelné srovnávání skutečnosti s rozpočtem pomůže v předstihu indikovat problémy

Nezapomínejte!

Finance jsou krví podniku. Mějte jasno kudy, kam a proč tečou.

poradenství finanční řízení

Dobré finanční řízení Vám pomůže procházet džunglí podnikání plnou nástrah.

Úpravy oficiálních finančních výkazů pro účely ocenění podniku

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence III

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence II

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence I

Jak si udržet přehled o stavu zásob a úspěšnosti jejich redukce

V jakém stavu je Váš vnitřní kontrolní systém? My ho „proklepneme“!

 

 

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.