en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

ZPŮSOBY UKONČENÍ ÚČASTI NA PODNIKÁNÍ – čtvrtý krok k úspěšnému EXITu

Dříve než zahájíte s kupujícím jednání o prodeji Vaší firmy, měli byste znát a zvážit jaké máte možnosti. V této části článku si ukážeme jednoduchý přehled jednotlivých možností EXITu, které má vlastník pří prodeji podniku.

Jakmile máte zpracování ocenění Vašeho podniku a máte představu o jeho hodnotě, měli byste začít přemýšlet o tom, kdo by mohl mít zájem o jeho koupi. Vlastníkům se naskýtá několik možností jak realizovat prodej jejich podniku. V této části si ukážeme, které z možností ukončení účasti na podnikání budou nejvhodnější k naplnění cílů definovaných v první kroku - definici cílů. Možnosti ukončení účasti v podnikání lze obecně rozdělit do dvou kategorií. Jedná se o interní nebo externí možnosti.

Popis výhod a nevýhod jednotlivých variant je patrný z následující tabulky.

 

Interní převod

Výhody

Nevýhody

1.

Členové rodiny

Podnikání zůstává v rodině

Může to být jednodušší a rychlejší proces

Menší nebezpečí úniku informací a problémů s důvěrnosti informací

Spíše nelze maximalizovat cenu

Může způsobit rodinné neshody

Vlastník na konci nemusí dostat hotovost

2.

Společníci

Existující společníci znají podnikání

Může být upraveno ve společenské smlouvě

Může být financováno např. z životní pojistky

Spíše nelze maximalizovat cenu

Potenciální neshody kvůli špatně připravené společenské smlouvě

Vlastník na konci nemusí dostat hotovost

3.

Management

Vedení znají podnikání

Menší nebezpečí úniku informací a problémů s důvěrnosti informací

Spíše nelze maximalizovat cenu

Vlastník na konci nemusí dostat hotovost

Může vyžadovat dodatečné dluhové financování nebo navýšení kapitálu

4.

Zaměstnancům

Dovolí postupné ukončení účasti v podnikání

Zvýší aktivitu a produktivitu zaměstnanců a ziskovost podniku

Může to být zdlouhavý proces

Nutnost zpětného odkupu podílu v případě odchodu zaměstnance

 

Externí převod

Výhody

Nevýhody

1.

Prodej třetí straně

 

 

 

zůstat vs odejít

Potenciál k maximalizaci ceny

Strategický kupující může být ochoten zaplatit prémii

Pravděpodobnější rychlá výplata hotovosti

Únik informací a problémy s důvěrnosti informací

Kupec může požadovat zpětný odkup nebo zadržení části kupní ceny

Možné problémy s transferem zákazníků a obchodních vztahů pokud vlastník odejde

2.

Veřejná nabídka podílů (např. akcií)

Poskytne dodatečné zdroje pro financování růstu

Zlepší veřejný profil firmy

Zlepšení tržních násobků

Jsou požadovány vyšší výnosy, získ a míry růstu

Vlastník může ztratit kontrolu

Zdlouhavé a nákladné

Legislativní požadavky na cenné papíry

3.

Refinancování/rekapitalizace

Vlastník může snížit svoji angažovanost a tím snížit riziko

Vlastník může zůstat aktivně činný

Při dluhovém financování zvyšuje finanční páku a mohou být vyžadovány osobní záruky majitele

Při externím navýšení kapitálu majitel odpovídá stávajícím společníkům

4.

Likvidace

Obecně jednoduchá a rychlá

Nižší čistý výnos z důvodu likvidačních nákladů

Ztráta pracovních míst a vyplácení odstupného

 

Těmto možnostem by měla být věnována odpovídající pozornost. Možnosti, které jsou v neužším souladu

s vlastníkovými cíli  by měly být dále analyzovány a rozpracovány jako podklad pro stanovení čistého výnosu transakce.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.