en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

DEFINICE FINANČNÍCH POTŘEB - druhý krok k úspěšnému EXITu

Jakmile si vlastník vyjasní, jaké jsou jeho osobní, finanční a podnikatelské cíle definované v jeho EXIT plánu, přichází chvíle, kdy je třeba si vyjasnit, kolik peněz bude potřebovat na jejich realizaci.

Jinými slovy jde o to, jaká částka bude potřebná po ukončení podnikání pro naplnění vlastníkových cílů (počítá se s prostředky aktuálně dostupnými z podnikání a prostředky získanými prodejem podniku) definovaných v bodě 1.

V této chvíli je vhodné zapojit do přípravy EXIT plánu specialistu na plánování rodinných financí. Finanční poradci pro rodinné finance mají přístup k finančním modelům, které pomohou naprojektovat finanční potřeby na základě různých vstupních předpokladů. Budoucí projekce se vyznačují určitým stupněm neurčitosti. Proto je užitečné zvážit různé scénáře (např. nejoptimističtější scénář, nejpesimističtější scénář) změnou jednoho nebo několika vstupních předpokladů. Níže jsou uvedeny některé ze vstupních předpokladů, které by měl vlastník zvážit:

 

 1. Roční výdaje v okamžiku ukončení účasti v podnikání nebo odchodu do důchodu (životní náklady, příspěvky na charitu, cestování, podpora rodiny atd.)

 2. Očekávané příjmy vlastníka od okamžiku ukončení účasti v podnikání (zaměstnání, konzultační činnost, investice)

 3. Hodnota ostatního nepodnikatelského majetku (cenné papíry, nemovitosti, životní pojištění atd.)

 4. Životní očekávání, faktory úmrtnosti atd.

 5. Předpokládané míry návratnosti, úrokové míry, míra inflace atd. 

Projektovaná úhrnná suma požadovaná po odchodu z podnikání je poté porovnána s aktuální situací vlastníka podniku tak, aby mohly být identifikovány deficity financí např.v jednotlivých letech. Následně je třeba upravit akční plán tak, aby tyto deficity byly odstraněny.

Výsledkem odhadu finančních potřeb vlastníka by měl být finanční plán, s jehož pomocí lze lépe spravovat a chránit zbývající vlastníkův majetek v souladu s definovanými cíli. Dále je třeba odpovědět si na následující otázky:

 

 1. Je zde platná závěť a zmocnění k nakládání s majetkem?

 2. Nemovitosti – co je možné udělat pro ochranu vlastnictví a minimalizaci daně z nemovitostí

 3. Jaké pojištěni (druh, výše krytí) je potřebné k pojištění podniku, vlastníka a jeho rodiny (životní pojištění, úrazové pojištění, těžká nemoc)

 4. Může být životní pojišťění hrazené firmou využito jako investiční nástroj ke zvýšení výnosů?

   

Mimo finančního poradce pro plánování mohou být přizváni někteří další konzultanti-poradci se zkušenostmi a znalostmi v uvedených otázkách. Tato skupina konzultantů zahrnuje následující specialisty:

 

 1. Právnící (obchodní i občanské právo) – připravují smlouvy, konzultují daňové záležitosti a přípravu finančního plánu

 2. Daňoví a účetní poradci - konzultují daňové záležitosti a přípravu finančního plánu

 3. Pojišťovací poradci – zajistí vhodné a adekvátní pojištění

 4. Znalec pro ocenění podniku – ocenění podniku jako indikátor hodnoty/ceny, dále pro daňové účely a přípravu finančního plánu,případně mezipodnikové srovnávání

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.