en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Návod na úspěšný EXIT z podniku v 6 krocích - úvod

Ukončení účasti ve Vašem podnikání (tzv. EXIT) je jako příprava kvalitního jídla kuchařem. Je třeba správných surovin a přísad, použitých ve správném množství a ve správném čase. V tomto článku shrneme, o jaké ingredience se jedná tak aby zájemci o ukončení své účasti v podnikání mohli co nejdříve začít s přípravou úspěšné EXIT strategie.

 

Úspěšní lidé, kterým se podařilo dosáhnout významné pozice v podnikání se zpravidla vyznačují třemi společnými vlastnostmi: iniciativou, vytrvalostí a asertivitou.Jsou to právě tyto vlastnosti, které dovedou podnikatele k vybudování úspěšné organizace a jsou to současně i vlastnosti, které umožní podnikatelům připravit se na dobrovolné či nedobrovolné ukončení účasti na podnikání prostřednictvím plánu výstupu. 

 

Chcete-li vytvořit efektivní výstupní plán, je nutné provést následujících 6 kroků, stejně jako šéfkuchař dodává nejlepší přísady do jídla: 

 

Akce

Krátký popis

1.

Stanovení cílů

Identifikace obchodních, osobních a rodinných cílů

Poskytuje referenční rámec pro celý plán EXITu

2.

Stanovení finančních potřeb

Vyčíslení, kolik je potřeba (z prodeje podniku), aby bylo dosaženo cílů

Uvažovány jsou roční výdaje, očekávané míry návratnosti, inflace, očekávané délky života, atd.

3.

Ocenění podniku

Zpracování aktuálního ocenění podniku vycházející z finanční projekce na následujících 3 až 5 let

Identifikace a uskutečnění opatření ke zvýšení hodnoty firmy před uskutečněním EXITu

4.

Analýza možností EXITu

Zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivým možností EXITu

Identifikace, která z možností EXITu bude nejlepší z hlediska dosažení cílů

5.

Analýza peněžních toků transakce

Výpočet čistých výnosů z jednotlivých variant EXITu na základě různých hodnot/prodejních cen

6.

Akční plán

Identifikace a stanovení priorit jednotlivých plánovaných opatření

Stanovení odpovědnosti a časových rámců pro realizaci jednotlivých opatření

Stanovení pravidelných schůzek (např. čtvrtletní) sloužících k monitorování průběhu přípravných opatření

Plánování ukončení účasti v podnikání je komplexní proces, který se zaměřuje na obchodní, osobní,finanční, právní a daňové otázky, které vyplývají z celého procesu ukončení účasti v podnikání. Pokud se týká plánování exitu,  podnikatelé nakonec mají víceméně tři možnosti: (a) nedělat nic, (b) připravit plán sami, nebo (c) připravit plán s profesionální pomocí

Pro zajištění efektivity procesu by se vlastník podniku měl vážně zamyslet nad shora uvedenými body dříve než začne uvažovat o profesionální asistenci. Tým profesionálních poradců může přinést hodnotu skrze naplánování a účast na realizaci odpovídajícího plánu ukončení účasti na podnikání. Asistence některého z následujících profesionálů může být užitečná a nezbytná v kterékoliv fázi procesu:

 

  • Business broker – koordinátor projektu, zprostředkovatel prodeje podniku

  • Poradce v oblasti rodinných financí

  • Kvalifikovaný účetní

  • Daňový poradce

  • Právníci (specialisté na podnikové právo, nemovitosti atd.)

  • Znalec pro oceňování podniku

  • Pojišťovací poradce

  • Komerční bankéř

  • Investiční poradce / správce majetku

 

 

Velmi důležité je odhadnout kdy najmout odpovídající zkušené odborníky, kteří zajistí, že plán je technicky v pořádku a bude splňovat přijaté cíle. V následujícím textu se budeme věnovat detailnímu rozpracování zmíněných 6 bodů tak aby bylo jasné, kdy se mají do jednotlivých fází procesu zapojit externí poradci.

Vzhledem k tomu, že vlastník bývá zpravidla vytížen provozní agendou firmy, velmi důležitou roli v celém procesu hraje business broker, který je obvykle jedním z prvních kontaktovaných specialistů. Jeho role spočívá především v koordinaci přípravných prací a ve zprostředkování jednán s potenciálními investory.


webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.