en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence II

Požadavky na podporu manažerského účetnictví informačním systémem

V úvodním článku k problematice jsme si rámcově řekli něco k definici pojmu manažerské účetnictví a jeho odlišnosti ve vztahu k finančnímu účetnictví. Je známo, že manažerské účetnictví často potřebuje doplňkové externí informace neobsažené ve standardním firemním ERP, Téměř vždy také zobrazuje informace z ERP systému v jiných pohledech a souvislostech než standardní finanční účetnictví. Z uvedeného lze odvodit, že požadavky vyvolané systémem manažerského účetnictví musí zákonitě narazit na omezení ERP systému.

Požadavky na podporu manažerského účetnictví informačním systémem

V úvodním článku k problematice jsme si rámcově řekli něco k definici pojmu manažerské účetnictví a jeho odlišnosti ve vztahu k finančnímu účetnictví. Je známo, že manažerské účetnictví často potřebuje doplňkové externí informace neobsažené ve standardním firemním ERP, Téměř vždy také zobrazuje informace z ERP systému v jiných pohledech a souvislostech než standardní finanční účetnictví. Z uvedeného lze odvodit, že požadavky vyvolané systémem manažerského účetnictví musí zákonitě narazit na omezení ERP systému.

Oním omezením je např. nemožnost rozšíření ERP databází o nové údaje, omezená možnost modifikace výstupních sestav nebo nemožnost vytvoření nových databází umožňujících sledovat nové údaje. Často je také problémem omezená nebo žádná možnost práce s údaji rozpočtu, případně různými verzemi rozpočtu (např. klouzavý 12ti měsíční rozpočet).

Samostatnou kapitolou je potom rychlost zpracování reportů v klasických transakčních systémech, pracujících často na hranici svých výkonových možností. Vygenerovat např. meziroční srovnání údajů, nebo časovou řadu za několik let je v takovýchto případech klasických ERP transakčních systémů někdy opravdu těžko řešitelné.

Transakční systémy k těmto úlohám zkrátka nejsou primárně určeny a z tohoto důvodu je vhodné pracovat se systémy na bázi Business Inteligence. Ty jsou nejdříve naplněny agregovanými daty a teprve potom je možno s nimi velmi flexibilně pracovat a vyrábět z nich různé reporty, analýzy, srovnání atd.

Jaké řešení Business Inteligence si vybrat?

Na trhu existují různé filozofie Business Inteligence a Performance Management řešení.

Ať už jsou to speciální reportingové systémy pracující s  agregovanými daty ERP systému přenesenými např. do SQL databáze nebo reportingové systémy vyvinuté na bázi MS Excel, kde jsou potřebná data uchovávána ve formě tabulky přímo v MS Excel souboru nebo v propojené databázi. Tyto systémy zpravidla řeší potřebu jiného způsobu zobrazení a výkonová omezení, nicméně modifikovatelnost výstupů je vzhledem k jejich zafixované datové a struktuře předdefinovaným výstupů rovněž velmi omezená. Jejich handicapem je zpravidla také fakt, že se omezují pouze na údaje z finančního účetnictví.

Je zde ale řešení, které vzhledem k využití MS Excel jako interface pro vkládání a výstup dat do/z databáze a možnosti vytváření téměř libovolně navržených datových struktur, definuje kvalitativně novou úroveň práce s firemními daty.

Představitelem tohoto moderního směru je řešení JEDOX Palo spojující výhody široce využívaného prostředí nejběžnějších tabulkových procesorů (především MS Excel) a architektury OLAP multidimenzionálních databází.

Výhodou pro malé a střední podniky je, že JEDOX Palo ve své nejjednodušší variantě je přístupný zdarma a umožňuje tak firmám začít experimentovat nejprve s jednoduššími řešeními a teprve po čase je rozvíjet podle reálných potřeb.

Návrh struktury manažerského účetnictví

Časové hledisko:

V optimálním případě by systém manažerského účetnictví měl pracovat s následujícími čtyřmi časovými horizonty:

 • SDP – střednědobý plán (3-5 let)
 • Krátkodobé klouzavé rozpočty (12 měsíců)
 • Skutečnost
 • Krátkodobé předpovědi (1měsíc,týden)

Minimem, se kterým je třeba začít, jsou krátkodobé rozpočty a sledování skutečnosti.

 

Informační požadavky:

Z pohledu informačních požadavků je vhodné do systému manažerského účetnictví zařadit následující výkazy :

 • Výkazy VZZ – výsledovka
 • Výkazy R – rozvaha
 • Výkazy CF – cash flow
 • Výkazy LZ – lidské zdroje
 • Výkazy D – doplňkové informace (čerpání investic, struktura pohledávek a závazků)
 • Výkazy M – marketingové členění prodejů (lze přidat i výkazy objednávek)

Za minimální rozsah lze samozřejmě považovat Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a Výkaz Cash Flow.

Podrobnější rozpracování základních výkazů zpravidla formulují další analytické požadavky :

 

 

Analytické požadavky :

 • Controllingové členění nákladů podle účelů
 • Členění nákladů podle aktivit
 • Výrobní režie
 • Nevýrobní režie (odbytové, správní atd.)
 • Kalkulace nákladů
 • Doplňkové údaje

 

V příštím pokračování se dostaneme k technickým aspektům zavedení systému manažerského účetnictví podporovaného BI platformou.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.