en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Strategické řízení zahrnuje i business plán

S pojmem business plán se pravděpodobně již setkal každý, kdo řídí nějaký menší nebo střední podnik. Pokud nebyl business plán vypracován již před založením firmy (což je ovšem spíše výjimka), velmi často je nutné ho alespoň v redukované podobě připravit, pokud se o něj zajímá např. financující banka nebo leasingová společnost.  Naprostou nezbytností je pak sestavení business plánu v momentě, kdy se firma uchází např. o přízeň strategického partnera. Příprava business plánu nás donutí zamyslet se nad praktickými aspekty realizace našich skvělých nápadů a strategických úvah.

 

Business plán však nelze zaměňovat s business strategií. Správně sestavený business plán je spíše nástrojem realizace předem připravených business strategií. Přípravě business plánu by tedy mělo předcházet stanovení business strategie. Formulace business strategie je poměrně rozsáhlá problematika, které se budeme věnovat v některém z následujících článků. K rychlé identifikaci aktuální business strategie je výhodné použít tzv. “7P” koncept založený na rozšířeném marketingovém mixu. Takto stanovená strategie by měla definovat strategické cíle, které je také možno chápat jako základní součásti “7P” konceptu – product(produkt), price(cena), place(trhy), promotion(marketing mix), people(lidské zdroje), proces(procesy), planning(plánování).

 

Samotný business plán lze sestavit a prezentovat v následující podobě :

Struktura business plánu

1.       Strategická východiska

2.       Marketingový plán 

·         cílový trh

·         cíloví zákazníci

·         konkurence

·         marketingová strategie

3.       Management plán

·         organizační struktura

·         vrcholové vedení

·         lidské zdroje

·         tréninkové postupy

·         mzdová politika

4.       IT/IS Plán

·         informační zdroje

·         účetnictví

·         software

·         hardware a kancelářské vybavení

·         alokace IT/IS prostředků

5.       Právní náležitosti

·         založení firmy

·         právně významné změny

·         právní podpora

·         významné související zákonné regulace

6.       Finanční plán

·         předpokládané náklady a výnosy

·         projekce zisků

·         cenová politika

·         investice

·         kapitálové potřeby

7.       Provozní plán

·         personální kapacity

·         kontrolní procedury

·         obchodní databáze

·         statistiky

8.       Časový scénář

·         sumarizované hlavní milníky vyplývající z předchozích bodů

 

9.       Závěry

·         obchodní strategie

.         doba návratnosti

·         příležitosti

·         hrozby

Jakkoli je příprava business plánu často podceňována, čas spojený s jeho přípravou se vrátí v podobě cílevědomějšího řízení společnosti a lepší připravenosti na různé nenadálé situace. Jednou připravený business plán je dobré pravidelně revidovat, např. v rámci každoročního procesu přípravy firemního rozpočtu.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.