en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Business Inteligence ? To my nepotřebujeme!?

Business Inteligence ? To my nepotřebujeme!?

Tuto větu už jsem slyšel několikrát. A dále následovalo vysvětlení, že dotyčná firma má software XYZ, do kterého investovala nemalý peníz a z kterého dostanou více či méně kvalitní sestavy, jak na tom aktuálně firma v té či oné oblasti je. Na dotaz, jestli.....

Business Inteligence ? To my nepotřebujeme!?

Tuto větu už jsem slyšel několikrát. A dále následovalo vysvětlení, že dotyčná firma má software XYZ, do kterého investovala nemalý peníz a z kterého dostanou více či méně kvalitní sestavy, jak na tom aktuálně firma v té či oné oblasti je.  Na dotaz, jestli jim ten úžasný software dá informaci třeba o meziměsíčním vývoji ukazatelů a jeho trendech, případně srovnání se stejným obdobím minulého roku, odpověď už tak sebejistá nebývá a bývá doplněna vysvětlením, že dodavatel software takové sestavy dokáže dodělat na míru. Ale když se zeptám, jak zpracovávají data, která ve svém ERP nemají a přesto s nimi potřebují pracovat a kombinovat je s daty ERP,   dostávám téměř ve 100% stejnou odpověď : „Děláme to v Excelu“. Ze své praxe vím, co tato nevinná větička pro firmy znamená. Kromě nutné mírně pokročilé znalosti onoho výtvoru z dílny Microsoftu, je nutné uchovávat v excelovských tabulkách data vytvořená v různých časových obdobích, občas se k nim vracet a vytvářet z nich všelijaké kompiláty, za účelem doslova vydolování nějaké informace. Je otázka, jak se za tohoto stavu dá uhlídat, jestli zrovna pracujeme se správnou verzí dat a jak dalece jsou tato data sbíraná mimo oficiální ERP systém s ním také konzistentní. Dalším problémem je časová náročnost takového zpracování dat a přípravy sestav, kdy je většinu manipulace s daty třeba dělat ručně. Odpovídá ale tento přístup dnešní době?

V prostředí stále tvrdší konkurence musí podnikoví analytici a manažeři rozhodovat pod větším časovým tlakem a současně s vysokou mírou zodpovědností. Pro tato rozhodnutí musí mít dostatek relevantních a objektivních informací, které jsou rychle dostupné, s minimální technickou náročností na manipulaci, a přitom s možností pružně formulovat nové požadavky na další informace vycházející z aktuální obchodní nebo výrobní situace.

Zpracování a uložení dat v transakčních systémech, především v aplikacích ERP, je založeno většinou na využití relačních databázových systémů. Toto řešení je v řadě ohledů velmi výhodné. Data jsou zde přehledně uspořádána, a v případě správně navržené datové základny umožňující rychlé provádění jednotlivých transakcí, poskytují odpovídající dobu odezvy na zadané dotazy. Navíc zajišťují integritu dat, bezpečnost přístupu k datům a další potřebné charakteristiky spojené s řízením firmy na taktické nebo operační úrovni. ERP aplikace však mají z hlediska analytických a plánovacích činností podniku řadu omezení:

  • Neumožňují rychle a pružně měnit kritéria pro analýzy podnikových dat (např. sledovat data o prodeji v čase, podle zákazníků, produktů, segmentů trhu, obchodních zástupců, podnikových útvarů, a dále i v nejrůznějších kombinacích uvedených kritérií.
  • Stejně tak se v obrovských objemech dat současných databází obtížně řeší zajištění okamžitého přístupu pracovníků k agregovaným datům, a to na nejrůznějších úrovních agregace (za podnik, útvar, za všechny zákazníky, skupiny zákazníků, jednotlivé zákazníky atd.).
  • ERP a ostatní transakční aplikace jsou primárně určeny pro pořizování a aktualizace dat, přičemž některé z nich pracují neustále téměř na 100 % svého možného výkonu; analytické úlohy tyto systémy nadměrně zatěžují a v mnohých případech nejsou ani díky jejich vytížení možné.
  • Dalším problémem je narůstající objem dat v podniku, který se v průměru zdvojnásobí každých pět let. Většina firem tak nemá problém s nedostatkem dat, ale naopak firmy jsou jimi zahlceny, a to často redundantními a nekonzistentními daty, která jsou v rozhodovacích procesech obtížně využitelná.

Výše uvedené komplikace lze s nasazením vhodného BI nástroje eliminovat a získat tak možnost rychlejší a pružnější analýzy a dalšího využití firemních dat.

Nenastal tedy, v době dnešního zostřeného konkurenčního boje a hospodářských obtíží, čas zapojit onen značný objem informací uchovávaných ve firemních ERP systémech více do řídícího a rozhodovacího procesu ve firmách? Tím spíše, že nástroje umožňující zapojení BI do firemních procesů jsou už dnes dostupné i středním a menším firmám.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.