Nezapomínejte !

Finanční analýza je nezbytnou součástí finančního řízení firem. Dává nám informaci o schopnosti fimy získávat /alokovat kapitál a rozdělovat zisk.

Firma, která nevěnuje pozornost finační analýze je jako automobil bez přístrojové desky.