Nezapomínejte !

Likvidace firmy není žádná tragedie. V tržních podmínkách cca 70% do tří let končí nějakým způsobem svoji činnost (fúze, akvizice, likvidace)

Likvidace je součástí očistného procesu celé ekonomiky a je-li provedena včas a správně může uchránit od nepříjemností vlastníky i management.